Köpa bostad

Vi är ett mäkleri som finns för säljare och köpare som värdesätter expertis, lyhördhet och personligt engagemang.

Att köpa en ny bostad är ett stort beslut och vi vill att du ska känna all tänkbar trygghet genom hela köpet. Det finns mycket man ska tänka på och många frågor och tankar som dyker upp. Vi förstår hur betydelsefullt ett köp är och våra mäklare finns tillgängliga för att svara på dina frågor. När man väl hittar sitt drömboende kan köpprocessen gå väldigt fort. Det är därför bra att man som spekulant är så förberedd som möjligt. Prata finansiering med din bank och få ett lånelöfte. Om du äger ditt boende idag är det bra att få det värderat. Vi hjälper gärna till och förbereder er bostadsförsäljning inför en kommande försäljning.

Visning
Det är alltid bra att gå på visningar i områdena ni letar och känna in känslan. Lär känna kvarteret och dess utbud. Våra visningar bokas oftast genom att anmäla sig direkt via webben eller att ringa till mäklaren. Normalt finns en till två bokningsbara visningstider. Om du inte kan på någon av dem så hör av dig till oss så hittar vi en annan tid.

Budstart
Våra bostäder marknadsförs med Budstart. Priset ligger på en nivå som säljaren vill inleda budgivningen med och ligger inom ramen för mäklarens värdering. Även om Budstart är angivet har säljaren enligt lag fri prövningsrätt vilket innebär att det är säljaren som beslutar om/när bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Om flera bud inkommer blir det budgivning och priset kan bli högre.

Budgivning
Vi tillämpar öppen budgivning vilket innebär att mäklaren löpande redovisar bud till säljaren och till övriga budgivare som får möjlighet att buda över varandra. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Viktigt att känna till är att säljaren alltid har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren bestämmer om och till vem som bostaden säljs, när och till vilket pris. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat högsta budet. Om bud lämnas till mäklaren efter att budgivningen är avslutad men innan köpekontrakt är undertecknat av båda parter är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. Vi rekommenderar köpare och säljare att skriva kontrakt snarast möjligt efter avslutad budgivning för att undvika den osäkerhet som råder innan kontrakt är påskrivet. Mäklaren är skyldig att framföra alla bud och meddelande till säljaren. Dessa bud sammanställs och överlämnas till köpare och säljare efter avslutad affär.

Bostadsbevakning
Skapa en bostadsbevakning för att få information om våra bostäder för att inte missa ert drömboende.

Kontraktskrivning
När budgivningen är avslutad träffas säljare, köpare och mäklare på vårt kontor för att underteckna köpekontrakt och andra handlingar för affären. Först efter båda parterna undertecknat kontraktet är det bindande. Handpenningen är vanligtvis 10 % av köpeskillingen och betalas in av köparen till mäklarens klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen. Resterande del av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen.

Tillträde
På tillträdesdagen träffas säljare, köpare och mäklaren på vårt kontor eller på banken. En s.k. likvidavräkning undertecknas och resterande del av köpeskillingen erläggs och eventuella lån löses. Efter att nycklarna överlämnats till köparen är affären avslutad.
Vi hoppas att köparen kommer att trivas riktigt bra i sitt nya hem!